Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: WK

Ogłoszono przez Andrzej Cegiełka | wersja archiwalna

Procedury na czas epidemii koronawirusa

UWAGA  COVID-19

W związku z epidemią związaną z COVID-19 oraz ograniczeniem w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, obecnie sprawy można załatwić  korespondencyjnie lub elektronicznie w zależności od kategorii sprawy. Szczegółowe informacje  tel:

 539 782 540     539 782 541       539 782 542       539 782 543

 

 

Kategorie spraw:

 •  
 1. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w kraju
 2. Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w kraju
 3. Rejestracja pojazdu( bez zmiany miejscowej Urzędu)
 4. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
 5. Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu 
 6. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu / Zgłoszenie sprzedaży
 7. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
 8. Dopisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego
 9. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 10. Wymiana dowodu rejestracyjnego
 11. Wymiana tablic rejestracyjnych / wtórnik tablic  rejestracyjnych
 12. Wyrejestrowanie pojazdu (kasacja, kradzież)
 13. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w kraju

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu:
 • Dowód własności pojazdu (faktura VAT);
 • świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów";
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Może to być oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. (Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowce np. quad);
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu wyprodukowanego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży;
 • karta pojazdu, (karty pojazdu nie mają motorowery, przyczepy, naczepy);

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 180,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1100,50 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) – 121,50,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

   

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w kraju

Wymagane dokument

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne,

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 180,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1100,50 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) – 121,50,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

   Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 


Rejestracja  pojazdu ( bez zmiany miejscowej Urzędu)

Wymagane dokumenty

 •  
 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne.
 • Ubezpieczenie OC

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • motocykl (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • motorower (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • samochód (tablice starego typu - czarne) - 180,50 zł
 • motocykl (tablica starego typu - czarna) - 121,50,00 zł
 • motorower (tablica starego typu – zielona) - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy (tablica starego typu- czarna) - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

 

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 


Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu).
 • Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami i jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium RP, dokumenty mogą być zastąpione:

- Dokument odprawy celnej przywozowej – może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu zawierającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

Pojazd może zostać zarejestrowany warunkowo, pomimo braku dokumentów:

 • dowodu odprawy celnej,
 • akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. W tym celu właściciel składa stosowne oświadczenie - że nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, wymagane są dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu).

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. ( wzór pełnomocnictwa)

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 256,00 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1176,00 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) - 197,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 657,00 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Opłatę recyklingową (wymagana od pojazdu samochodowego o masie do 3,5 ton zaliczanego do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowego pojazdu silnikowego wprowadzonego na terytorium kraju do końca 2015 r.) w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek nr:

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy:

 • wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.
 • dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju). Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 


Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu 

Status dowodu rejestracyjnego można sprawdziłeś na stronie www.info-car.pl 

Wymagane dokumenty:

 • pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu jeśli była wydana (o ile nie została pozostawiona podczas rejestracji lub w wymiany dowodu rejestracyjnego)
 • w przypadku rejestracji warunkowej potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokument odprawy celnej.  Dotyczy tylko samochodów sprowadzonych z zagranicy, gdy podczas rejestracji nie miałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub dowodu odprawy celnej przywozowej.
                

Ważne. W dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

 

W przypadku pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności do odbioru dowodu rejestracyjnego wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jednego z właścicieli posiadającego pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa). Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo  i jest wciąż ważne, nie musisz go przesyłać ponownie.

Opłaty

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty wraz z wnioskiem/podaniem o przesłanie tylko dowodu rejestracyjkego/karty pojazdu na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

 


 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu / Zgłoszenie sprzedaży

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek Zawiadomienie o zbyciu pojazdu;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany);
 • W przypadku gdy dane zawiadamiającego o zbyciu pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (oświadczenie zawarte we wzorze zawiadomienia o zbyciu pojazdu).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

lub za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek Zawiadomienie o nabyciu pojazdu;
 • dokument potwierdzający nabycie pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany). Należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu pomiędzy właścicielem zawartym w dowodzie rejestracyjnym a zawiadamiającym.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w :

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

lub za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 


Dopisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego

np. GAZ, TAXI, HAK, VAT, L, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, ZASTAW REJESTROWY

Wymagane dokumenty

 • Wypełnione zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe, wniosek o dopisanie współwłaściciela, wniosek o wpisanie/wykreślenie zastawy rejestrowego
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Badanie techniczne (jeśli jest wymagane – VAT, HAK, TAXI, L).
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz faktura za montaż instalacji (GAZ).
 • Postanowienie sądu o wpisaniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego (ZASTAW REJESTROWY)
 • Akt własności części pojazdu (DOPISANIE / WYKREŚLENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Badanie techniczne (w przypadku braku informacji w systemie CEPiK).
 • Oświadczenie właściciela o utracie dokumentu.
 • Polisa OC.

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty

 • 73,50 zł - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce


Wymiana dowodu rejestracyjnego (Brak miejsca na wpisy kolejnego badania technicznego, zmiany miejsca zamieszkania nie powodującej zmiany miejscowej Urzędu, zmiany parametrów technicznych, konstrukcyjnych, nazwiska itp.)

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Badanie techniczne (jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania).
 • Polisa OC.
 • Inne (w zależności od rodzaju sprawy).

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.
 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.

W przypadku 1 i 2 organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty

 • 73,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce


Wymiana tablic rejestracyjnych / wtórnik tablic (y) rejestracyjnej (ych)

Wymiany / wtórnik tablic rejestracyjnych dokonuje się ze względu na zagubienie, kradzież lub zniszczenie.

Wymagane dokumenty

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych:

 • Wypełniony odpowiedni wniosek.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Polisa OC.
 • Tablice rejestracyjne (zniszczone).
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych (w przypadku kradzieży).
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y (w przypadku zagubienia).

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku zniszczenia i kradzieży tablic).

Opłaty

 • samochód - 185,50 zł
 • motocykl  – 126,50,00 zł
 • motorower - 116,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 126,50 zł

W przypadku wtórnika tablicy rejestracyjnej:

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y.
 • Polisa OC.

Opłaty

 • samochód  - 1 szt. - 53,00 zł. 2 szt. - 93,00 zł.
 • motocykl  – 53,00 zł
 • motorower – 43,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy – 53,00 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

 

 


Wyrejestrowanie pojazdu (kasacja, kradzież)

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Wymagane dokumenty - kasacja

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Akt własności (jeśli jest wymagany).

Wymagane dokumenty - kradzież

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Oświadczenie właściciela złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

W przypadku wyrejestrowania pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

 

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta Pojazdu (jeżeli była wydana)
 • Tablice rejestracyjne.

W przypadku czasowego wycofania z ruchu pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 80 zł - wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2  miesięcy.
 • W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:
 • 4,00 zł - od 3 do 12 miesięcy
 • 2,00 zł - od 13 do 24 miesięcy
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach


29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Miejsce składania dokumentów  (COVID-19)      

Sprawę można załatwić przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

   

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 Uwagi

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy/naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.


Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.


W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.


Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: