Wersja obowiązująca z dnia

Kontakt z nami

UWAGA! Starostwo Powiatowe do odwołania czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500

Wydział Komunikacji obsługuje ineteresnatów bez zmian.

Wydział Architektury i Budownictwa obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500

 

pracujemy:                                                              -   w poniedziałek - w godzinach  od 800 do 1600      

                                                                                                           -   wtorek - piątek  - w godzinach  od 700 do 1500

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów:
                                                                                -     poniedziałek - piątek - w godzinach  od 800 do 1400  

Wydział Architektury i Budownictwa obsługuje interesantów:

                                                                                 -    w poniedziałek - w godzinach  od 1100 do 1600  

                                                                                 -    wtorek - piątek - w godzinach od 1000 do 1500

 

KONTAKT - STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH

 
STAROSTA  – Jan Zbigniew Nadolny - pok. 219 (SEKRETARIAT) tel.: 89*762-17-20  w. 314
WICESTAROSTA – Władysław Bogdanowicz - pok. 219 (SEKRETARIAT)  tel.: 89*762-17-21   w.311
Skarbnik Powiatu – Teresa Śliwczyńska – pok. 227  tel: 89*762-97-35  tel. kom: 539-782-563
Sekretarz Powiatu – Aleksandra Siemaszko - pok. 216   tel.: 89*762-17-10    w.310
 
BIURO RADY POWIATU
e-mail: rada@powiat.bartoszyce.pl
Przewodniczący Rady Powiatu – Lech Darski – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40  w.340  kom. 570 111 046
Inspektor – Urszula Płózka – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40 (obsługa Biura)  w.340 kom. 530 705 767
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
e-mail: starostwo@powiat.bartoszyce.pl
 
Naczelnik Wydziału – Anna Kozieniec – pok. 113 (kadry, arch.) tel.: 89*762-97-33  w.333  kom: 783-037-003
Inspektor – Urszula Płózka – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40   w. 340 (Biuro Rady, sprowadzanie zwłok z zagranicy)
Inspektor - Beata Kapturska - pok. 219 tel. 89* 762-17-20 (sekretriat)
Inspektor - Oksana Magdziak - pok. 114 kom.: 539-782-546  (stowarzyszenia, zamówienia publiczne)
Inspektor - Paulina Brynkiewicz - pok. 114, kom. 539-782-546 (stowarzyszenia, zamówienia publiczne, nieodpłatana pomoc prawna)
Inspektor – Andrzej Cegiełka – tel. kom: 600-891-116 (informatyk, bezpieczeństwo teleinformatyczne)
Archiwista - Anna Król, tel. 89 762-97-41 wew. 341, pok. 117.
 
WYDZIAŁ FINANSÓW:
e-mail: finanse@powiat.bartoszyce.pl
 
Główny Księgowy Starostwa – Bogdan Suchostawski – pok. 225    tel kom: 539-782-564
Inspektor – Katarzyna Ploch – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45    w. 345 (finanse starostwa)
Pracownik ds. płac – Justyna Łojewska – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Księgowa – Monika Dąbrowska – pok. 224 tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Inspektor – Iwona Krajewska – pok. 226   tel.: 89* 762-97-43 tel. kom: 539-782-566  (finanse powiatu)
Kasjer – Ewa Pawliszyn – kasa (ul. 11 Listopada 7 parter) tel. kom.: 539-782-548
 
WYDZIAŁ GEODEZJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
e-mail: geodezja@powiat.bartoszyce.pl
 p.o.  Naczelnika Wydziału - Inspektor Daniel Czebatul  pok. 315 tel. kom. 693-193-537

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
e-mail:geodezja@powiat.bartoszyce.pl
 
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -  Inspektor -  Robert Kazio pok. 302 tel. kom. 539-782-552 (weryfikacja dokumentacji geodezyjnej - zakres 1, narady koordynacyjne projektowanych sieci, pracownia mapy numerycznej)
Głowny Specjalista - Monika Barbarowicz pok.317 tel. 531 302 332 (wersyfikacja dokumentacji geodezyjnej - zakres 2)
Inspektor Marlena Jakubowskam pok. 309 tel. 539-782-550 (obsługa interesantów, wypisy, wyrysy, mapy, obsługa rzeczoznawców)
Inspektor -  Jacek Meszyński, pok. 302, tel. 539-782-552 (pracownia mapy numerycznej, ochrona szczególowej osnowy geodezyjnej)
Inspektor -  Małgorzata Zarzeczna pok. 304 tel.kom: 539-782-551 (obsługa firm geodezyjnych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów)
Podinspektor - Anna Grudka, pok. 304 tel.kom: 539-782-551 (obsługa firm geodezyjnych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów)
Podinspektor Karolina Stanio, pok. 304, tel. 539-782-551 (obsługa firm geodezyjnych)
 

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
e-mail: geodezja@powiat.bartoszyce.pl

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków - Inspektor Maria Bestecka  – pok. 313   tel. kom: 539-782-554 (zasób Miasta Bartoszyce)
Inspektor Małgorzata Szymska - Parzych – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Górowo Iławeckie)
Inspektor Anita Szumska – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Sępopol, Miasta i Gminy Bisztynek)
Inspektor - Marta Czebatul - pok.313 tel. kom. 539-782-557 (zasób Gminy Bartoszyce)

Referat Gospodarki Nieruchomościami (zasób Skarbu Państwa i Powiatu)
e-mail: geodezja@powiat.bartoszyce.pl

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Inspektor – Agnieszka Łazar – pok.:308   tel. kom: 539-782-553
Podinspektor Sylwia Suprynowicz, Podinspektor Agnieszka Jaszczuk - pok.:308  tel. kom: 539-782-553

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: (siedziba Bartoszyce ul. 11 Listopada 7)
e-mail: komunikacja@powiat.bartoszyce.pl

Naczelnik Wydziału – Tomasz Karólewski –  tel.  89*762-05-76  (stacje diagnost., OSK, transp. drogowy)
Inspektor -  Justyna Masiulaniec - tel.: 89* 762-97-36  (transport)
Inspektor – Marzena Skoczeń - tel. kom: 539-782-545 (prawa jazdy)
Inspektor - Joanna Kuper - tel. kom: 539-782-544 (prawa jazdy)
Podinspektor – Beata Wawirowicz - tel. kom: 539-782-543 (rejestracja pojazdów)
Inspektor – Bożena Cegiełka - tel. kom: 539-782-542 (rejestracja pojazdów)
Inspektor – Ewa Ludwinowicz - tel. kom: 539-782-541 (rejestracja pojazdów)
Podinspektor - Beata Zacharska - tel. kom. 539-782-540 (rejestracja pojazdu)
 
Filia Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim (11-220 Górowo Iławeckie ul. Warmińska 17)
e-mail: komunikacja@powiat.bartoszyce.pl

Inspektor – Rozwita Rumianek – tel.: 89* 761-13-60
Inspektor – Łukasz Łukjanowicz – tel.: 89* 761-13-60
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:
e-mail: os@powiat.bartoszyce.pl

Naczelnik Wydziału – Anna Urbańska – pok. 206 tel.kom: 539-782-547
Inspektor - Ewa Kazio -  pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska, ochrona gruntów rolnych i leśnych)
Inspektor - Katarzyna Wrona - pok. 206 tel.: 89*762-97-22   w.322 (ochrona przyrody i gospodarka leśna)
Podinspektor - Natalia Borowska - pok. 206 tel. 89 762 97 22 w.322 (ochrona środowiska)
 
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
e-mail: architektura@powiat.bartoszyce.pl

Naczelnik Wydziału – Izabela Karpińska  – pok.: 320 tel. kom: 539-782-549
Inspektor - Ewelina Skrzypa - pok. 324    tel. kom: 539-782-558
Inspektor Izabela Dawcewicz - pok. 324, tel. kom: 533-573-868
Podinspektor Justyna Wasilewska - pok. 321, tel. kom: 533-684-513
Podinspektor - Aleksandra Kowalczyk - pok: 321, tel. kom: 530-705-983

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, INWESTCJI I STRATEGII:

e-mail: promocja@powiat.bartoszyce.pl


Naczelnik Wydziału - Katarzyna Basak - tel: 691-241-720
Inspektor – Ewa Izdebska – pok.: 213    tel.: 539-782-562
Inspektor - Magdalena Czaus - Wróbel - pok.: 213  tel.: 539-782-562

 

WYDZIAŁ OŚWIATY I POLITYKI OBYWATELSKIEJ:

e-mail: edukacja@powiat.bartoszyce.pl


Naczelnik Wydziału - Grzegorz Monkiewicz - pok. 221
Inspektor - Ewa Karólewska - pok. 221 tel.  537 477 049

Paulina Brykalska - pok. 211, tel. 537-477-049

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIENIA POWIATU:
e-mail: mienie@powiat-bartoszyce.pl

Naczelnik Wydziału - Krzysztof Dyrwal - pok.: 30, tel. 539-782-559
Ewelina Orlicka (prace interw.)
 
STANOWISKO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
e-mail: pczk@powiat.bartoszyce.pl

Samodzielne stanowisko: Sebastian Bogdan – pok. 302   tel.: 89* 762-97-20   w.320
tel.kom: 691-221-720
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
e-mail: rzecznik@powiat.bartoszyce.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 89* 762-97-41 w.341
 
PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 89* 762-97-41 w.341
Inspektor – Piotr Siuchniński – pok. 302  tel.: 89* 762-97-20   w.320 (Kancelaria tajna)
 
Inspektor Ochrony Danych - Maciej Żołnowski, e-mail: iod@powiat.bartoszyce.pl
 
OBSŁUGA PRAWNA:
Radcowie Prawni - Mackiewicz, Parzych i Partnerzy, pok.8
Radca Prawny - Wioletta Rynkiewicz (Wydział Oświaty i Polityki Obywatelskiej)
 
AUDYTOR:
Audytor  – Michał Zaworski  – pok. 114  tel. kom: 539-782-546
 
PORTIERNIA: tel. kom: 539-782-561
Obsługa Starostwa: Bogdan Kuś, Anatol Wołosiuk
 
KONTAKT - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach    
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 
tel.: 89* 675 23 50   fax.: 089* 764-29-58 
strona www: www.szpital-bartoszyce.pl
e-mail: sekretariat@szpital-bartoszyce.pl
 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach   
adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Grota Roweckiego 1   
tel/fax: 89* 762-62-21 
strona www: bartoszyce.praca.gov.pl
e-mail: olba@praca.gov.pl
 
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie  
adres: 11-200 BARTOSZYCE  Dąbrowa 56A 
tel/fax: 89* 764-20-02  
strona www: www.zdpdabrowa.pl
e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl
Adres skrytki ESP:  /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP

4. Liceum  Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Bohaterów Monte Cassino 9  
tel/fax: 89* 762-28-59 
strona www:​ lo.bartoszyce.info
e-mail: lo@bartoszyce.info
 
5. Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  Nr 1.  im. Kresowiaków w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Limanowskiego 10   
tel.: 533 327 910
strona www: www.mechaniak.edu.pl
e-mail: sekretariat@mechaniak.edu.pl
 
6. Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych  Nr 2.  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach  
adres:  11-200 BARTOSZYCE ul. Słowackiego 1    
tel/fax: 89* 762-27-68 
strona www: zsp2-bartoszyce.pl
e-mail: zsp2@vp.pl
 
7. Zespół  Szkół  w  Górowie  Iławeckim   
adres:  11-220 GÓROWO IŁAWECKIE  ul. Wyszyńskiego 1   
tel/fax:  89* 761-16-96 
strona www: www.zsgorowoil.pl
e-mail: zsgorowoil@wp.pl
 
8. Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach  
adres:  11-200 BARTOSZYCE  ul. Limanowskiego 9 
tel: 89* 762-28-71   fax: 089* 762-23-23
strona www: www.soswbartoszyce.pl
e-mail: soswbartoszyce@poczta.onet.pl
 
9. Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach   
adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Bohaterów Warszawy 6     
tel/fax: 89* 762-38-05 
strona www: mdk.bartoszyce.info
e-mail: mdkbart@wp.pl
 
10. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
adres:   11-200 BARTOSZYCE   ul. Limanowskiego 13
tel/fax: 89* 762-28-06 
strona www: www.poradniabartoszyce.eu
e-mail: pppbce@o2.pl
 
11. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bartoszycach   
adres:  11-200 BARTOSZYCE  ul. Limanowskiego 11   
tel/fax: 89* 762-97-50 
Więcej informacji (kliknij)

12. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Bohaterów Monte Cassino 4  
tel: 89* 762-21-22 
strona www: dpsbartoszyce.pl
e-mail: dpsbartoszyce@poczta.onet.pl
 
13. Dom  Pomocy Społecznej  w  Bisztynku  
adres: 11-230 BISZTYNEK  ul. 9 Maja 7   
tel: 89* 718-90-02 
e-mail: dpsbisztynek@poczta.onet.pl
 
14. Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie  
adres: 11-210 SĘPOPOL   Szczurkowo 25   
tel: 89* -762-25-75
e-mail: dpsszczurkowo@wp.pl
 
15. Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
adres: 11-220 Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 10
tel. 89* 762-06-90
e-mail: dpskaminsk@gmail.com

16. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  nr 1 im. J. Korczaka
adres: Limanowskiego 12, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 20 45
e-mail: ddzieckabartoszyce@op.pl
 
17. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2
adres: Limanowskiego 12/4, 11-200 Bartoszyce
tel. 735 396 325
e-mail: pow2bartoszyce@wp.pl
 
18. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3
adres: Limanowskiego 12/7
tel. 735 396 328
e-mail: pow3bartoszyce@wp.pl

 

 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA: (Ministerstwo Sprawiedliwości)
w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. 11 Listopada 7 (wejście od szczytu budynku),
Zapisy telefonicznie pod nr tel. 539 782 546 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub całodobowo przez stronę inetrnetową: https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/bartoszycki
RADCA PRAWNY  wtorki i czwartki - godz. 800 - 1200
ADWOKAT poniedziałki i środy - godz. 800 - 1200
piątki godz. 800 - 1200 co tydzień na przemian  - ADWOKAT lub RADCA PRAWNY
FUNDACJA "INTER VIVOS" od poniedziałku do piątku - godz. 1200 - 1600   poniedziałki oraz śr-pt  RADCA PRAWNY, wtorki - DORADCA OBYWATELSKI
 
 
TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W BARTOSZYCACH: (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki)
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Pok. nr 6   tel.: 89* 761-00-12

Składanie wniosków i wydawanie paszportów pokój nr 6, w godzinach:

poniedziałek        11:00 – 16:45

wtorek – piątek    8:00  – 13:45