Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-01-11VI/24/2019Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy rady powiatu na 2019rokRoczny
22019-01-11VI/23/2019Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019Budżetowy
32019-01-11VI/22/2019Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029Budżetowy
42018-12-28V/21/2018Uchwała w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2018-2028Budżetowy
52018-12-28V/20/2018Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rokBudżetowy
62018-12-21IV/19/2018Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia starostykadencyjna
72018-12-21IV/18/2018Uchwała w sprawie wyznaczenia delegata powiatu do Związku Powiatów Polskichkadencyjna
82018-12-21IV/17/2018Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2018rDoraźny
92018-12-21IV/16/2018Uchwała w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszyckiegoRoczny
102018-12-21IV/15/2018Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”Roczny
Strona 1 z 129