BIP Powiatu Bartoszyckiego

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
logo bip gov

POWIAT BARTOSZYCKI     

Podstawowe dane kontaktowe 

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach  

ul. Grota Roweckiego 1 

11-200 Bartoszyce

tel: 89* 762-17-20        

fax: 89* 762-53-10      

e-mail: starostwo@powiat.bartoszyce.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatu na platformie ePUAP:    /powiatbartoszycki/SkrytkaESP

strona internetowa:  www.powiatbartoszyce.pl

System Informacji Przestrzennej Powiatu Bartoszyckiego: Geoportal

link do: Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego