Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Roczny Program Współpracy NGO

Ogłoszono przez Ewa Izdebska

Roczny programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok