Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Konsultacje NGO

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Protokół z konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Protokół z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

Załączniki: