Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: WK

Ogłoszono przez Andrzej Cegiełka | wersja archiwalna

Procedury na czas epidemii koronawirusa

Rejestracja pojazdów  

 • Brak miejsca na pieczątkę z przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym
 • Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu 
 • Rejestracja nowego pojazdu (z salonu) 
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 
 • Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu 
 • Wpisanie w dowód rejestracyjny: HAK, GAZ, VAT, L, TAXI 
 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu 
 • Wtórnik tablic rejestracyjnych 

Zgłoszenie nabycia / zbycia / wyrejestrowanie pojazdu 

 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
 • Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży, złomowania, wywozu za granicę, trwałej i zupełnej utraty 
 • Zgłoszenie nabycia pojazdu 
 • Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu