Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: WK

Ogłoszono przez Andrzej Cegiełka | wersja archiwalna

Procedury na czas epidemii koronawirusa

UWAGA  COVID-19

W związku z epidemią związaną z COVID-19 oraz ograniczeniem w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, obecnie sprawy można załatwić tylko korespondencyjnie przesyłając wymagane dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Grota-Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce

 

Kategorie spraw:

 

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w kraju

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu:
 • Dowód własności pojazdu (faktura VAT);
 • świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów";
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Może to być oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. (Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowce np. quad);
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu wyprodukowanego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży;
 • karta pojazdu, (karty pojazdu nie mają motorowery, przyczepy, naczepy);

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 180,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1100,50 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) – 121,50,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów             

Wydział Komunikacji – ul. 11 Listopada 7, 11-200 Bartoszyce,

 tel. 539782540, 539782541, 539782542, 539782543

Filia w Górowie Iławeckim- ul. Warmińska 17, 11-220 Górowo Iławeckie,

tel. 897611360

   

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 

Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w kraju

Wymagane dokument

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne,

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 180,50 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1100,50 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) – 121,50,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 581,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
 

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów             

Wydział Komunikacji – ul. 11 Listopada 7, 11-200 Bartoszyce,

 tel. 539782540, 539782541, 539782542, 539782543

Filia w Górowie Iławeckim- ul. Warmińska 17, 11-220 Górowo Iławeckie,

tel. 897611360

   Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Rejestracja  pojazdu ( bez zmiany miejscowej Urzędu)

Wymagane dokumenty

 •  
 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne.
 • Ubezpieczenie OC

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa)

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • samochód (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • motocykl (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • motorower (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy (tablice z wyróżnikiem – NBA …) - 81,00 zł
 • samochód (tablice starego typu - czarne) - 180,50 zł
 • motocykl (tablica starego typu - czarna) - 121,50,00 zł
 • motorower (tablica starego typu – zielona) - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy (tablica starego typu- czarna) - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
 

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu).
 • Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami i jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium RP, dokumenty mogą być zastąpione:

- Dokument odprawy celnej przywozowej – może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu zawierającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

Pojazd może zostać zarejestrowany warunkowo, pomimo braku dokumentów:

 • dowodu odprawy celnej,
 • akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. W tym celu właściciel składa stosowne oświadczenie - że nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, wymagane są dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu).

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. ( wzór pełnomocnictwa)

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 256,00 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1176,00 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) - 197,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 657,00 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
 

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Opłatę recyklingową (wymagana od pojazdu samochodowego o masie do 3,5 ton zaliczanego do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójkołowego pojazdu silnikowego wprowadzonego na terytorium kraju do końca 2015 r.) w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek nr:

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy:

 • wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.
 • dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju). Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu 

Status dowodu rejestracyjnego można sprawdziłeś na stronie www.info-car.pl 

Wymagane dokumenty:

 • pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu jeśli była wydana (o ile nie została pozostawiona podczas rejestracji lub w wymiany dowodu rejestracyjnego)
 • w przypadku rejestracji warunkowej potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokument odprawy celnej.  Dotyczy tylko samochodów sprowadzonych z zagranicy, gdy podczas rejestracji nie miałeś dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub dowodu odprawy celnej przywozowej.
                

Ważne. W dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

 

W przypadku pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności do odbioru dowodu rejestracyjnego wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jednego z właścicieli posiadającego pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli. (wzór pełnomocnictwa). Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo  i jest wciąż ważne, nie musisz go przesyłać ponownie.

Opłaty

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
 

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 

 

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu / Zgłoszenie sprzedaży

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek Zawiadomienie o zbyciu pojazdu;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany);
 • W przypadku gdy dane zawiadamiającego o zbyciu pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli (oświadczenie zawarte we wzorze zawiadomienia o zbyciu pojazdu).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów    

● przesyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce     

● przesyłając za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek Zawiadomienie o nabyciu pojazdu;
 • dokument potwierdzający nabycie pojazdu (np.: faktura, rachunek, umowa: sprzedaży, darowizny, zamiany). Należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu pomiędzy właścicielem zawartym w dowodzie rejestracyjnym a zawiadamiającym.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w :

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Miejsce składania dokumentów             

● przesyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

 

● przesyłając za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

 

Dopisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego

np. GAZ, TAXI, HAK, VAT, L, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, ZASTAW REJESTROWY

Wymagane dokumenty

 • Wypełnione zawiadomienie o dokonaniu zmian w pojeździe, wniosek o dopisanie współwłaściciela, wniosek o wpisanie/wykreślenie zastawy rejestrowego
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Badanie techniczne (jeśli jest wymagane – VAT, HAK, TAXI, L).
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz faktura za montaż instalacji (GAZ).
 • Postanowienie sądu o wpisaniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego (ZASTAW REJESTROWY)
 • Akt własności części pojazdu (DOPISANIE / WYKREŚLENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA).

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Badanie techniczne (w przypadku braku informacji w systemie CEPiK).
 • Oświadczenie właściciela o utracie dokumentu.
 • Polisa OC.

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

W przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty

 • 73,50 zł - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach

1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego (Brak miejsca na wpisy kolejnego badania technicznego, zmiany miejsca zamieszkania nie powodującej zmiany miejscowej Urzędu, zmiany parametrów technicznych, konstrukcyjnych, nazwiska itp.)

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Badanie techniczne (jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania).
 • Polisa OC.
 • Inne (w zależności od rodzaju sprawy).

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo  lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący przyjmuje i unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.
 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie upłynął termin następnego badania technicznego organ rejestrujący zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego i zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny.

W przypadku 1 i 2 organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje pozwolenie czasowe na okres do wydania dowodu rejestracyjnego jednak nie dłuższy niż 30 dni.

Opłaty

 • 73,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego.
 • 54,50 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego.

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 

Wymiana tablic rejestracyjnych / wtórnik tablic (y) rejestracyjnej (ych)

Wymiany / wtórnik tablic rejestracyjnych dokonuje się ze względu na zagubienie, kradzież lub zniszczenie.

Wymagane dokumenty

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych:

 • Wypełniony odpowiedni wniosek.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Polisa OC.
 • Tablice rejestracyjne (zniszczone).
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych (w przypadku kradzieży).
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y (w przypadku zagubienia).

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku zniszczenia i kradzieży tablic).

Opłaty

 • samochód - 185,50 zł
 • motocykl  – 126,50,00 zł
 • motorower - 116,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 126,50 zł

W przypadku wtórnika tablicy rejestracyjnej:

 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic/y.
 • Polisa OC.

Opłaty

 • samochód  - 1 szt. - 53,00 zł. 2 szt. - 93,00 zł.
 • motocykl  – 53,00 zł
 • motorower – 43,00 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy – 53,00 zł

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

 

 

 

Wyrejestrowanie pojazdu (kasacja, kradzież)

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Wymagane dokumenty - kasacja

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne.
 • Akt własności (jeśli jest wymagany).

Wymagane dokumenty - kradzież

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
 • Oświadczenie właściciela złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

W przypadku wyrejestrowania pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jeden z właścicieli posiadający pełnomocnictwa od pozostałych właścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji;
 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach:

29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Pojazd podlega czasowemu wycofaniu z ruchu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Karta Pojazdu (jeżeli była wydana)
 • Tablice rejestracyjne.

W przypadku czasowego wycofania z ruchu pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • 80 zł - wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2  miesięcy.
 • W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc o:
 • 4,00 zł - od 3 do 12 miesięcy
 • 2,00 zł - od 13 do 24 miesięcy
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa

59 1020 3541 0000 5202 0268 7861

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Bartoszycach
29 1160 2202 0000 0000 6190 9659

   

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 Uwagi

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy/naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.


Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.


W przypadku gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.


Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.