Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia na zakup usługi pod nazwą wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

Bartoszyce, dnia 13.03.2020 r.

 

 

 

Znak sprawy: K.272.1.2020

 

 

 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zapytanie cenowe)

 

            Powiat Bartoszycki zaprasza wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup usługi pod nazwą wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.    

Informujemy jednocześnie, że żądany termin realizacji zamówienia to: od 24.04.2020 r. do 23.04.2021 r.

 

UWAGA: do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych, postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

 

W załączeniu:

1) Opis przedmiotu zamówienia.

2) Formularz ofertowy.

2) Projekt umowy.

 

Załączniki: