Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: NPP

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

ZMIANY ORGANIZACJI PUNKTU NPP

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 od dnia 13 marca 2020r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana wyłącznie telefonicznie bądź mailowo po wcześniejszym zpisaniu się telefonicznym pod nr tel. 539 782 546. Zapisów można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

W Powiecie Bartoszyckim w 2020 r. funkcjonują  2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w jednym miejscu - w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. 11 Listopada 7 (wejście od szczytu budynku), kom. 539 782 556

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje KAŻDEMU, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zapisy i informacja  pod numerem telefonu:  kom. 539 782 546, a także on line - link poniżej:

https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/bartoszycki

 
W punktach tych usługi radcowsko-adwokackie świadczone są codziennie (w dni robocze) wg poniższego harmonogramu :
  Poniedziałki i środy  - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT
  wtorki i czwartki - godz. 800 - 1200 - RADCA PRAWNY
  piątki co drugi tydzień na przemian - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT/RADCA PRAWNY
  Poniedziałek - Piątek - godz. 1200 - 1600  Lokalna Grupa Działania "Barcja" z Kętrzyna (radcy prawni, adwokaci, NPO)
 

GRAFIK DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

 

8.00-12.00

PONIEDZIAŁEK

ADW. MARTA TOMASZEWICZ/ ADW. MARTA DELUGA

WTOREK

RADCA PRAWNY WIOLETTA RYNKIEIWCZ

ŚRODA

ADW. MARTA TOMASZEWICZ/ ADW. MARTA DELUGA

CZWARTEK

RADCA PRAWNY LUCJAN KRÓLCZYK

PIĄTEK

RADCY PRAWNI/ADWOKACI -inf. o dyżurze w pok.114

 

GRAFIK DYŻURÓW

PRAWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BARCJA" Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE

 

12.00-16.00

PONIEDZIAŁEK

RADCA PRAWNY ANNA CZAPLEJEWICZ

WTOREK

RADCA PRAWNY KONRAD DEPUTAT

ŚRODA

RADCA PRAWNY KONRAD DEPUTAT

CZWARTEK

RADCA PRAWNY ANNA CZAPLEJEWICZ

PIĄTEK

ADWOKAT/NPO OLA NIECZEPA

 

 

Istnieje możliwość zmian osób dyżurujących w punkcie. Zmiany będą ogłaszane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Zapisy i informacja  pod numerem telefonu:  kom. 539 782 546.
 
Poniżej (w załączeniu) znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Lista obejmuje placówki udzielające pomocy w zakresie: psychologicznym, pedagogiocznym, pomocy rodzinie, pomocy społecznej, osobom bezrobotnym, podatkowym, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej, prawa konsumenckiego, praw pacjenta, prawa ubezpieczeń społecznych oraz inne.
 
Działaność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej finansowana jest z dotacji celowej Budżetu Państwa, nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości.
Za organizację funkcjonowania punktów w Powiecie Bartoszyckim odpowiada Starosta Bartoszycki.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).
 

 

Załączniki: