Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: NPP

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ZMIANY ORGANIZACJI PUNKTU NPP

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 od dnia 13 marca 2020r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana wyłącznie telefonicznie bądź mailowo po wcześniejszym pobraniu i wypełnieniu wniosku z oświadczeniem, dostępnego na stronie BIP Powiatu Bartoszyckiego, a następnie przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc.prawna@powiat.bartoszyce.pl lub tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce.

 

 

W Powiecie Bartoszyckim w 2020 r. funkcjonują  2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w jednym miejscu - w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. 11 Listopada 7 (wejście od szczytu budynku), kom. 539 782 556

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje KAŻDEMU, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zapisy i informacja  pod numerem telefonu:  kom. 539 782 546.

 
W punktach tych usługi radcowsko-adwokackie świadczone są codziennie (w dni robocze) wg poniższego harmonogramu :
  Poniedziałki i środy  - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT
  wtorki i czwartki - godz. 800 - 1200 - RADCA PRAWNY
  piątki co drugi tydzień na przemian - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT/RADCA PRAWNY
  Poniedziałek - Piątek - godz. 1200 - 1600  Lokalna Grupa Działania "Barcja" z Kętrzyna (radcy prawni, adwokaci, NPO)
 

GRAFIK DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

 

8.00-12.00

PONIEDZIAŁEK

ADW. MARTA TOMASZEWICZ/ ADW. MARTA DELUGA

WTOREK

RADCA PRAWNY WIOLETTA RYNKIEIWCZ

ŚRODA

ADW. MARTA TOMASZEWICZ/ ADW. MARTA DELUGA

CZWARTEK

RADCA PRAWNY LUCJAN KRÓLCZYK

PIĄTEK

RADCY PRAWNI/ADWOKACI -inf. o dyżurze w pok.114

 

GRAFIK DYŻURÓW

PRAWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BARCJA" Z SIEDZIBĄ W KĘTRZYNIE

 

12.00-16.00

PONIEDZIAŁEK

RADCA PRAWNY ANNA CZAPLEJEWICZ

WTOREK

RADCA PRAWNY KONRAD DEPUTAT

ŚRODA

RADCA PRAWNY KONRAD DEPUTAT

CZWARTEK

RADCA PRAWNY ANNA CZAPLEJEWICZ

PIĄTEK

ADWOKAT/NPO OLA NIECZEPA

 

 

Istnieje możliwość zmian osób dyżurujących w punkcie. Zmiany będą ogłaszane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Zapisy i informacja  pod numerem telefonu:  kom. 539 782 546.
 
Poniżej (w załączeniu) znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Lista obejmuje placówki udzielające pomocy w zakresie: psychologicznym, pedagogiocznym, pomocy rodzinie, pomocy społecznej, osobom bezrobotnym, podatkowym, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej, prawa konsumenckiego, praw pacjenta, prawa ubezpieczeń społecznych oraz inne.
 
Działaność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej finansowana jest z dotacji celowej Budżetu Państwa, nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości.
Za organizację funkcjonowania punktów w Powiecie Bartoszyckim odpowiada Starosta Bartoszycki.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).
 

 

Załączniki: