Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: NPP

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego „Powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz wykonywania zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie bartoszyckim.” znajduje się pod linkiem: https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5471/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-powierzenia-prowadzenia-punktu-przeznaczonego-na-udzielanie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-swiadczenie-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-wykonywania-zadan-z-zakresu-edukacji-prawnej-w-powiecie-bartoszyckim..html

W Powiecie Bartoszyckim w 2018 r. funkcjonują  2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w jednym miejscu - w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 pok. 119, kom. 539 782 556
   
W punktach tych usługi radcowsko-adwokackie świadczone są codziennie (w dni robocze) wg poniższego harmonogramu :
  Poniedziałki i wtorki - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT
  Czwarki i piątki - godz. 800 - 1200 - RADCA PRAWNY
  Środy  - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT lub RADCA PRAWNY (co tydzień na przemian)
  Poniedziałek - Piątek - godz. 1200 - 1600  Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna (adwokat, radca prawny, aplikanci)
 
Aby się dowiedzieć kto danego dnia udziela nieodpłatnej pomocy prawnej proszę dzwonić  pod numer kom. 539 782 556.
 
Działaność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej finansowana jest z dotacji celowej Budżetu Państwa, nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości.
Za organizację funkcjonowania punktów w Powiecie Bartoszyckim odpowiada Starosta Bartoszycki.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030).