Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: NPP

Ogłoszono przez Urszula Płózka | wersja archiwalna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Powiecie Bartoszyckim funkcjonują 2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:
 
1. W budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 pok. 119, kom. 539 782 556
    W punkcie tym w następujących dniach pracujących są świadczone usługi radcowsko-adwokackie:
    Poniedziałki i Wtorki - godz. 1000 - 1400 - RADCA PRAWNY
    Środy i Czwartki  - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT
    Piątki - godz. 800 - 1200 - ADWOKAT lub - godz. 1000 - 1400 - RADCA (co tydzień na przemian)
 
2. W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11, tel.89 762 10 28
    W punkcie tym usługi prawne świadczy FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z OLSZTYNA
    w następujących dniach roboczych:
    Poniedziałki, Środy i Piątki - godz. 1100 - 1500
    Wtorki i Czwartki - godz. 1300 - 1700
 
Działaność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej finansowana jest z dotacji celowej Budżetu Państwa, nadzorowana przez Ministra Sprawiedliwości.
Za organizację funkcjonowania punktów w Powiecie Bartoszyckim odpowiada Starosta Bartoszycki.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).
 
Link - Podstawowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej