Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Komarczewski

Dostawa laptopów i środków ochrony osobistej

Numer zamówienia: 570762-N-2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce pok. 219 (Sekretariat)

Załączniki: