Wersja obowiązująca z dnia

zatwierdzenie uchwały Rady Społecznej Szpitala w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Załączniki

Załączniki