Wersja obowiązująca z dnia

Konkurs na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Zarząd Powiatu Bartoszyckiego ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach , w załączeniu treść ogłoszenia o konkursie oraz regulamin przeprowadzenia konkursu.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem przeprowadzenia konkursu zostanie podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjety w Szpitalu Powiatowym im . Jana Pawła II w Bartoszycach , ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 , 11-200 Bartoszyce.

Załączniki