Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zapytania Ofertowe

Ogłoszono przez Karol Łomecki

Dostawa samochodu dostawczego do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

ODPOWIEDzi NA PYTANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęły pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę samochodu dostawczego do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza auto z kolumną kierownicy regulowaną w jednej płaszczyźnie (góra - dół)?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania dla samochodu dostawczego, gdzie w pkt. 4 w części „Dodatkowe wyposażenie i wymagania” wskazał, że kolumna kierownicza zamawianego pojazdu powinna być regulowana w dwóch płaszczyznach (na wysokość i głębokość).

W związku w tym zapisem Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w kolumnę kierownicy regulowaną tylko w jednej płaszczyźnie.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza auto z gwarancją na perforację 6lat?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania dla samochodu dostawczego, gdzie w pkt. 2 w części „Warunki gwarancji” wskazał minimalną gwarancję na perforację wynoszącą 10 lat.

W związku w tym zapisem Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z gwarancją na perforację mniejszą niż 10 lat.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 90 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy dłuższego niż 45 dni id dnia podpisania umowy.

 

ODPOWIEDzi NA PYTANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc informuje, że w dniu 23.01.2020 r. wpłynęły pytania do ogłoszonego zapytania ofertowego na dostawę samochodu dostawczego do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy do przetargu dopuszczony zostanie pojazd posiadający jedną poduszkę powietrzną tylko dla kierowcy?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania dla samochodu dostawczego, gdzie w pkt. 9 w części „Dodatkowe wyposażenie i wymagania” wskazał, że samochód musi posiadać poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera.

W związku w tym zapisem Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w jedna poduszkę powietrzną tylko dla kierowcy.

 

 

ZAPYTANIE Ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Dostawa samochodu dostawczego do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc – 1 sztuka wraz z ubezpieczeniem

Wymagania ogólne:

 1. Samochód fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolny od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
 2. Rok produkcji: 2019/2020
 3. Kolor kabiny nadwozia: pomarańczowy (lakierowany fabrycznie)
 4. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
 5. Dopuszczalna masa całkowita – do 3500 kg

Parametry techniczne:

 1. Silnik – wysokoprężny
 2. Pojemność silnika – min. 1900 cm3
 3. Moc silnika – min. 130 KM
 4. Skrzynia biegów manualna – 5-cio lub 6-cio biegowa
 5. Napęd na przednie koła
 6. Norma emisji spalin min. EURO 6

Zabudowa:

 1. Nadwozie - kabina podwójna (brygadowa) 7 osobowa z zabudową skrzyniową (aluminiową)
 2. Homologacja ciężarowa
 3. Ilość drzwi - 4
 4. Wymiary skrzyni ładunkowej:
 1. długość wewnętrzna min. 3400 mm,
 2. szerokość wewnętrzna min. 2000 mm, max. 2500 mm,
 3. wysokość burt max. 400 mm
 1. Ładowność po zabudowie – min. 1000 kg
 2. Stopień wejściowy składany zamontowany na tylnej burcie
 3. Uchwyty do mocowani ładunku (w podłodze skrzyni)
 4. Osłona kabiny przedziału pasażerskiego 

Dodatkowe wyposażenie i wymagania:

 1. Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy montowany fabrycznie z gniazdem elektrycznym
 2. Pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe na wszystkich fotelach
 3. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
 4. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (na wysokość i głębokość)
 5. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
 6. Układ bezpieczeństwa: ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowani (EBD)
 7. Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy
 8. Immobiliser
 9. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
 10. Komputer pokładowy
 11. Centralny zamek sterowany pilotem
 12. Przednie światła przeciwmgielne
 13. Światła do jazdy dziennej
 14. Gniazdo 12V w kabinie kierowcy
 15. Szyby przednie regulowane elektrycznie
 16. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
 17. Klimatyzacja min. manualna
 18. Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth
 19. Zamontowana na dachu kabiny lampa ostrzegawcza typu LED (podświetlona belka z obustronnym napisem ZARZĄD DRÓG zespolona z lampami ostrzegawczymi w kolorze żółtym). Lampa włączana z kabiny kierowcy.
 20. Podwójny akumulator lub inne rozwiązanie techniczne umożliwiające rozruch silnika pojazdu po długotrwałym korzystaniu z lampy ostrzegawczej na niepracującym silniku
 21. Komplet kół zimowych i letnich
 22. Osłony przeciwbłotne tylne (chlapacze)
 23. Dywaniki gumowe
 24. Koło zapasowe pełnowymiarowe
 25. Trójkąt ostrzegawczy
 26. Gaśnica proszkowa
 27. Apteczka
 28. Zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół)
 29. Pokrowce na siedzeniach z materiału ciemnej barwy

Warunki gwarancji:

 1. Gwarancja mechaniczna min. 2 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, bez limitu kilometrów.
 2. Gwarancja na perforację min. 10 lat
 3. Gwarancja na lakier min. 3 lata

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu przez obydwie strony postępowania.

 

Inne wymagania:

 1. Pilot do sterowania centralnego zamka – 2 szt.
 2. Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. (warunek zostanie spełniony również przy dostarczeniu instrukcji w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku danych)
 3. Ubezpieczenie OC, AC i NNW w pakiecie na 12 m-cy z gwarancją niezmienności wartości samochodu w okresie ubezpieczenia
 1. Samochód dostawczy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z działem III rozdział 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.) umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu.
 2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów dostawczych – o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
 3. Przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
 1. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz spełniają wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin;
 2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
 1. Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
 1. książkę serwisową i gwarancyjną samochodu,
 2. dowód rejestracyjny – w przypadku samochodu zarejestrowanego,
 3. homologację,
 4. inne niezbędne dokumenty.
 1. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc po przekazaniu niezbędnych dokumentów i spisaniu protokoły odbioru pojazdu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Dostarczenia do siedziby zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. samochodu dostawczego wraz z pełną instrukcją techniczno-eksploatacyjną, homologacją oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność z normami dopuszczającymi przedmiot zamówienia do obrotu,
 2. Jeżeli Wykonawca przewiduje przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego musi zapewnić warsztat gwarancyjny w odległości do 120 km od siedziby Zamawiającego;
 3. Zapewnienia stacji serwisowej obsługującej oferowany samochód w odległości maksymalnie do 120 km od siedziby Zamawiającego
 4. Niezwłocznego usuwania awarii w okresie gwarancyjnym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 21 dni licząc od dnia zgłoszenia.
 5. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób wraz z ich telefonami kontaktowymi i numerów faksów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.
 1. Termin realizacji zamówienia

Do 45 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA”,
 • Wypełniony i podpisany formularz „Opis parametrów technicznych”  oferowanego samochodu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 2. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
 5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe nr ZDP-DT.3431.3.2020

Dostawa samochodu dostawczego

dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc

Nie otwierać przed dniem 31.01.2020r. godz. 12:00

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
 1. Termin złożenia oferty
 1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia: 31.01.2020r. do godz. 12ºº .
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 1.  Osoba upoważniona do kontaktu:

Zbigniew Kaczor nr tel. 89 764 20 02, 730 002 188

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją dostawy. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem  wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty.
 1. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć
  na finansowanie zamówienia.
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opubikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalych oferentów.

 

Załączniki: