Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

Termin załatwienia

sprawy pilne - niezwłocznie zgodnie z kpa

Osoba do kontaktu:

inspektor - Jacek Meszyński, podinspektor - Marlena Jakubowska

tel. 539 782 550

Miejsce załatwienia

 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

Adres e-mail

geodezja@bartoszyce.internetdsl.pl

Sposób załatwienia

udostępnienie informacji w formie wypisu lub wyrysu

Miejsce odbioru

Wysyłamy listownie lub

osobiście Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

pok. 303 - PODGiK tel. 539 782 550 lub 539782551

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków (Formularz EGiB)
- w przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków
i lokali nie jest właścicielem nieruchomości należy wykazać we wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych interes prawny, upoważniający do pozyskania danych bądź przedłożyć pełnomocnictwo 

Czas realizacji

sprawy pilne - niezwłocznie
pozostałe zgodnie z kpa

Opłaty

Opłatę za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali ustala się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020. 276).

Ustaloną opłatę wnosi się na rachunek Starostwa Powiatowego w Bartoszycach PKO Bank Polski S.A. 04 1020 3541 0000 5602 0268 7879 z dopiskiem „za usługi Ośrodka” z podaniem nr dokumentu obliczenia opłaty lub bezpośrednio w kasie Starostwa w dniu wydania wykonanych dokumentów- ul. 11-go Listopada 7; 11-200 Bartoszyce.

Podstawa prawna

  • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020. 276)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034)
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)