Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kontakty

Ogłoszono przez Andrzej Rymko | wersja archiwalna

Kontakt z nami

pracujemy:                 w każdym tygodniu        -       w poniedziałek - w godzinach  od 800 do 1600      

                                                                                                       -       wtorek - piątek  - w godzinach  od 700 do 1500.

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów:
                                                                                -     w poniedziałek - w godzinach  od 900 do 1600  

                                                                                -    wtorek - piątek - w godzinach od 800 do 1400

KONTAKT - STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH

Wykaz komórek organizacyjnych i telefonów STAROSTWA:
STAROSTA  – Wojciech Prokocki - pok. 219 (SEKRETARIAT) tel.: 89*762-17-20  w. 314
WICESTAROSTA – Jan Zbigniew Nadolny - pok. 219 (SEKRETARIAT)  tel.: 89*762-17-21     w.311
Skarbnik Powiatu – Teresa Śliwczyńska – pok. 227  tel: 89*762-97-35  tel. kom: 539-782-563
Sekretarz Powiatu – Andrzej Rymko - pok. 216   tel.: 89*762-17-10    w.310
 
BIURO RADY POWIATU
Przewodniczący Rady Powiatu – Władysław Bogdanowicz – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40  w.340  kom. 609-508-774
Inspektor – Barbara Tomczuk – pok. 214 tel.: 089* 762-97-40 (obsługa Biura)  w.340
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
Naczelnik Wydziału – Anna Kozieniec – pok. 113 (kadry, arch.) tel.: 89*762-97-33  w.333  kom: 783-037-003
Inspektor – Barbara Tomczuk – pok. 214 tel.: 89* 762-97-40   w. 340 (Biuro Rady, sprowadzanie zwłok z zagranicy)
Inspektor - Beata Kapturska - pok. 219 tel. 89* 762-17-20 (sekretriat)
Inspektor - Oksana Maliniak - pok. 114 kom.: 539-782-546    (stowarzyszenia, zamówienia publiczne)
Inspektor - Urszula Karpińska - pok. 114 kom.: 539-782-546 (BIP, archwium)
Inspektor – Andrzej Cegiełka – tel. kom: 600-891-116 (informatyk, bezpieczeństwo teleinformatyczne,ABI)
 
WYDZIAŁ FINANSÓW:
Główny Księgowy Starostwa – Bogdan Suchostawski – pok. 225    tel kom: 539-782-564
Inspektor – Katarzyna Ploch – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45    w. 345 (finanse starostwa)
Pracownik ds. płac – Joanna Duda – pok. 224   tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Księgowa – Monika Dąbrowska – pok. 224 tel.: 89* 762-97-45   w. 345 (finanse starostwa)
Inspektor – Iwona Krajewska – pok. 226   tel.: 89* 762-97-43 tel. kom: 539-782-566  (finanse powiatu)
Kasjer – Ewa Pawliszyn – kasa (ul. 11 Listopada 7 parter) tel. kom.: 539-782-548
 
WYDZIAŁ GEODEZJI i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału  - Andrzej Huszcza pok. 316 tel. 89* 762-97-28  w.328, kom. 606-413-466
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Inspektor -  Daniel Czebatul pok. 303 tel.: tel. kom: 539-782-550 (obsługa interesantów)
Inspektor -  Małgorzata Zarzeczna pok. 304 tel.kom: 539-782-551 (obsługa firm geodezyjnych)
Inspektor -  Jacek Meszyński pok.310 tel. kom: 539-782-552 (pracownia mapy numerycznej)
Ewidencja Gruntów i Budynków
Inspektor Maria Bestecka – pok. 313   tel. kom: 539-782-554 (zasób Miasta Bartoszyce)
Inspektor – Monika Barbarowicz w zastępstwie Marta Śnieżka – pok. 318 tel. kom: 539-782-557 (zasób Gminy Bartoszyce)
Podinsp.– Marlena Jakubowska – pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Miasta i Gminy Górowo Iławeckie)
– pok. 314 tel. kom: 539-782-555  (zasób Gminy Sępopol i Gminy Bisztynek)
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Andrzej Huszcza – pok. 316 tel. 089* 762-97-28  w.328, kom. 606-413-466
Referat Gospodarki Nieruchomościami (zasób Skarbu Państwa i Powiatu)
Inspektor – Agnieszka Łazar – pok.:308   tel. kom: 539-782-553
Inspektor - Andrzej Woźniak - pok.:308   tel. kom: 539-782-553

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: (siedziba Bartoszyce ul. 11 Listopada 7)
Naczelnik Wydziału – Tomasz Karólewski – tel.: 89* 762-97-36    w. 336,  tel.  89*762-05-76 w.616 (stacje diagnost., OSK, transp. drogowy)
Zastępca Naczelnika Wydziału – Paweł Pawłowski -   tel.: 89* 762-97-36 
Inspektor -  Justyna Rutkowska - tel.: 89* 762-97-36 
Inspektor – Marzena Skoczeń - tel. kom: 539-782-545 (prawa jazdy) 
Inspektor – Krystyna Guzanek - tel. kom: 539-782-544 (prawa jazdy)
Podinspektor - Paweł Raczkowski - tel. kom. 539-782-540 (rejestracja pojazdu)
Inspektor – Ewa Ludwinowicz - tel. kom: 539-782-541 (rejestracja pojazdów)
Inspektor – Bożena Cegiełka - tel. kom: 539-782-542 (rejestracja pojazdów)
Filia Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim (11-220 Górowo Iławeckie ul. Warmińska 17)
Inspektor – Rozwita Rumianek – tel.: 89* 761-13-60
Inspektor – Łukasz Łukjanowicz – tel.: 89* 761-13-60
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Naczelnik Wydziału – Janusz Bonisławski – pok. 206 tel.kom: 796-870-790
Inspektor - Dorota Lewińska – pok. 206 tel.: 089*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
Podinspektor - Ewa Kazio - pok. 206 tel.: 089*762-97-22   w.322 (ochrona środowiska i gruntów rolnych, gospodarka leśna)
 
STANOWISKO DO SPRAW MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH:
Inspektor – Ryszard Zduniuk – pok. 309 tel.: 539-782-549 (gospodarka wodna, melioracje szczegółowe)
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
Naczelnik Wydziału – Karolina Chilmanowicz  – pok.: 320 tel.: 089* 762-97-31 w. 331 kom: 691-241-720
Inspektor – Radosław Płózka – pok.: 324    tel. kom: 539-782-558
Podinspektor -  Agnieszka Mysiewicz – pok.: 324    tel. kom: 539-782-558
 
WYDZIAŁ ROZOWJU,  PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH:
Inspektor – Jadwiga Mysiewicz – pok.: 213    tel.: 539-782-562
Inspektor - Magdalena Czaus - pok.: 213       tel.: 539-782-562
Inspektor - Izabela Karpińska – pok.: 321 tel. kom: 539-482-547
Inspektor - Anna Urbańska - pok. 321 tel. kom: 539-782-559
Podinspektor – Zbigniew Surtel  – pok.: 321    tel. kom: 539-782-559
 
STANOWISKO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
Sam. Stanowisko ZK – Tomasz Kowal – pok. 302   tel.: 089* 762-97-20   w.320
tel.kom: 691-221-720 (Tel dyżurny)
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 089* 762-97-41 w.341
 
PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – Monika Biculewicz – pok. 117 tel.: 089* 762-97-41 w.341
Inspektor – Piotr Siuchniński – pok. 302  tel.: 089* 762-97-20   w.320 (Kancelaria tajna)
 
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH:
Radca Prawny – Ewa Lewicka – pok. 12   tel.: 089* 762-22-04
Radca Prawny – Małgorzata Żuralska – pok. 114    tel. kom: 539-782-546
 
AUDYTOR:
Audytor  – Michał Zaworski  – pok. 114  tel. kom: 539-782-547
 
PORTIERNIA: tel. kom: 539-782-561
Obsługa Starostwa: Bogdan Kuś, Anatol Wołosiuk
 
KONTAKT - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
1. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach    
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 
tel.: 089* 764-30-17   fax.: 089* 764-29-58 
 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach   
adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Grota Roweckiego 1   
tel/fax: 089* 762-62-21 
strona www: pupbartoszyce.pl 
 
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie  
adres: 11-200 BARTOSZYCE  Dąbrowa 56A 
tel/fax: 089* 764-20-02  
e-mail: zdpdabrowa@wp.pl
Adres skrytki ESP:  /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP
 
 
4. Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. 11-Listopada 7  
tel.: 089* 762-97-30    fax.: 089*762-97-30 wew. 27 

5. Liceum  Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Bohaterów Monte Cassino 9  
tel/fax: 089* 762-28-59 
strona www:​ http://lo.bartoszyce.info/ 
 
6. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr 1.  im. Kresowiaków w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Limanowskiego 10   
tel/fax: 089* 762-26-61 
 
7. Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr 2.  im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach  
adres:  11-200 BARTOSZYCE ul. Słowackiego 1    
tel/fax: 089* 762-27-68 
e-mail: zsp2@vp.pl
 
8. Zespół  Szkół  w  Górowie  Iławeckim   
adres:  11-220 GÓROWO IŁAWECKIE  ul. Wyszyńskiego 1   
tel/fax:  089* 761-16-96 
 
9. Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach  
adres:  11-200 BARTOSZYCE  ul. Limanowskiego 9 
tel: 089* 762-28-71   fax: 089* 762-23-23
 
10. Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach   
adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Bohaterów Warszawy 6     
tel/fax: 089* 762-38-05 
e-mail: mdkbart@wp.pl
 
11. Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Bartoszycach  
adres:   11-200 BARTOSZYCE   ul. Kętrzyńska 44  
tel/fax: 089* 762-28-06 
e-mail: pppbce@o2.pl
 
12. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bartoszycach   
adres:  11-200 BARTOSZYCE  ul. Limanowskiego 11   
tel/fax: 089* 762-97-50 

13. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE  ul. Bohaterów Monte Cassino 4  
tel: 089* 762-21-22 
 
14. Dom  Pomocy Społecznej  w  Bisztynku  
adres: 11-230 BISZTYNEK  ul. 9 Maja 7   
tel: 089* 718-90-02 
 
15. Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie  
adres: 11-210 SĘPOPOL   Szczurkowo 25   
tel: 089* -762-25-75

16. Wielofunkcyjna  Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  im. Janusza Korczaka  w  Bartoszycach  
adres: 11-200 BARTOSZYCE ul. Limanowskiego 12 
tel: 089* 762-20-45 
 
Komórki współpracujące zlokalizowane w budynku Starostwa
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA: (Ministerstwo Sprawiedliwości)
W budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1 pok. 119, kom. 539 782 556
   RADCA PRAWNY   wtorki i piątki - godz. 800 - 1200
   ADWOKAT poniedziałki i środy - godz. 800 - 1200
   czwartki godz. 800 - 1200 co tydzień na przemian  - ADWOKAT lub RADCA PRAWNY
   Fundacja TOGATUS PRO BONO
  
Poniedziek - Piątek - godz. 1200 - 1600
 
TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W BARTOSZYCACH: (Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki)
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Inspektor – pok. 6   tel.: 089* 761-00-12
Inspektor – pok. 6   tel.: 089* 761-00-12