Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-11-13XXXI/161/2020Uchwała w sprawie: powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznejObowiązujący
22019-08-29XIV/64/2019Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale rady powiatu (komisja skarg, wniosków i petycji) Doraźny
32014-10-31XLVIII/267/2014wprowadzenie zmiany statutu jednostki powiatuObowiązujący
42014-10-31XLVIII/266/2014uchwalenie "Rocznego programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015."Obowiązujący
52014-10-31XLVIII/265/2014wprowadzenie zmian w uchwale rady powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2014 r. Obowiązujący
62014-10-31XLVIII/264/2014wprowadzenie zmian w uchwale Rady Powiatu Nr XII/74/2011 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowegoObowiązujący
72014-10-31XLVIII/263/2014kierunków działania Zarządu Powiatu dotyczących działalności w zakresie telekomunikacjiObowiązujący
82014-10-31XLVIII/262/2014zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023Obowiązujący
92014-10-31XLVIII/261/2014zmiany budżetu powiatu na rok 2014Obowiązujący
102014-09-30XLVII/260/2014zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2014-2023Obowiązujący
Strona 1 z 27