Wersja obowiązująca z dnia

zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Załączniki

Załączniki