Wersja obowiązująca z dnia

wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczenia w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach

Załączniki

Załączniki