Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale rady powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok

Numer aktu: XXVI/139/2020

Rodzaj aktu: URP VI kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Doraźny

Zmienia: XX/112/2020

Informacje dodatkowe:

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale rady powiatu w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok (nr 139)

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Władysław Bogdanowicz, Lech Darski, Mirosław Figat, Wiesław Kurach, Krzysztof Łuszczyk, Marcin Matejunas, Grzegorz Mucha, Jan Zbigniew Nadolny, Robert Pająk, Marcin Przybysz, Ireneusz Andrzej Rogowski, Piotr Sebastian Stapaj, Jerzy Czesław Szarejko, Zbigniew Krzysztof Szyszka, Ryszard Zduniuk

NIEOBECNI (2)
Bartłomiej Chilmanowicz, Mirosław Olejnik

 

Głosowanie zakończono w dniu: 27 sierpnia 2020, o godz. 10:15

Załączniki: