Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Urszula Płózka

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/74/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku

Numer aktu: XXV/136/2020

Rodzaj aktu: URP VI kadencji

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XVI/74/2019

Informacje dodatkowe:

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/74/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku ( nr 136)

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Władysław Bogdanowicz, Lech Darski, Mirosław Figat, Wiesław Kurach, Krzysztof Łuszczyk, Marcin Matejunas, Grzegorz Mucha, Jan Zbigniew Nadolny, Mirosław Olejnik, Robert Pająk, Marcin Przybysz, Ireneusz Andrzej Rogowski, Piotr Sebastian Stapaj, Jerzy Czesław Szarejko, Zbigniew Krzysztof Szyszka, Ryszard Zduniuk

NIEOBECNI (1)
Bartłomiej Chilmanowicz

 

Głosowanie zakończono w dniu: 6 sierpnia 2020, o godz. 09:14

Załączniki: