Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2018

Informacje dodatkowe:

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2018

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Władysław Bogdanowicz, Bartłomiej Chilmanowicz, Lech Darski, Mirosław Figat, Wiesław Kurach, Krzysztof Łuszczyk, Marcin Matejunas, Grzegorz Mucha, Jan Zbigniew Nadolny, Mirosław Olejnik, Robert Pająk, Marcin Przybysz, Ireneusz Andrzej Rogowski, Piotr Sebastian Stapaj, Jerzy Czesław Szarejko, Ryszard Zduniuk

NIEOBECNI (1)
Zbigniew Krzysztof Szyszka

 

Głosowanie zakończono w dniu: 24 czerwca 2019, o godz. 11:46

Załączniki

Treść aktu

  • URP XII 59 2019
    format: pdf, rozmiar: 11.51 MB, data dodania: