Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Projekt "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

 Uprzejmie informuje; iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie przystąpił do projektu pn, "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

W ramach Projektu realizowane jest: wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Plan6w Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzaniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE), odnawialnych źródeł energii (OZE), pomoc w doborze źródeł finansowania -informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE i OZE oraz weryfikowanie audytów energetycznych

WFOŚiGW w Olsztynie powołał 4-osobowy Zespół Doradców Energetycznych, których zadaniem jest prowadzenie nieodpłatnych działań doradczych na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej skierowane do: gmin, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych,

Do obsługi Powiatu Bartoszyckiego wyznaczony został pan Tomasz Koprowiak (WFOSiGW w Olsztynie, tel. 512843768, e-mail: tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl / doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl).  W przypadku zainteresowania ofertą współpracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szczegółowe informacje o projekcie - strona WFOŚiGW w Olsztynie: www.wfosigw.olsztyn.pl pod zakładką Doradztwo Energetyczne oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigwgov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne

Załączniki: