Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Przekwalifikowanie gruntu zalesionego na grunt leśny

Przekwalifikowanie gruntu zalesionego na grunt leśny

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 206, tel. 89 762 97 22

Przekwalifikowania gruntów zalesionych na grunty leśne dokonuje Starosta z urzędu, po przeprowadzeniu udatności upraw leśnych, która odbywa się najpóźniej w piątym roku zalesieniowym od zalesienia gruntu.

Uwaga! Przekwalifikowania gruntów zalesionych na grunty leśne z urzędu odbywa się, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788)