Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Rady Powiatu XVII/88/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2007 r. oraz sprawozdanie opisowe

Załączniki