Wersja obowiązująca z dnia

SZPITAL POWIATOWY im. Jana Pawla II w Bartoszycach (powiatowe osoby prawne)

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach    

adres: 11-200 BARTOSZYCE, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 
tel.: 089* 675-23-50 , fax.: 089* 764-29-58
kontakt w szpitalu - link telefony
e-mail:  sekretariat@szpital-bartoszyce.pl