Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono przez

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału: Izabela Karpińska pokój 320, 

Pracownicy: Ewelina Skrzypa, Izabela Dawcewicz pokój 324

                   Aleksandra Kowalczyk, Justyna Paszkowska pokój 321

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach    11-200 BARTOSZYCE   ul. Grota Roweckiego 1

pokoje: 320, 324 i 321 - trzecie piętro 

Wnioski należy składać poprzez Sekretariat Starostwa pokój 219 drugie piętro

Telefon kontaktowy

stacjonarny (kierunkowy 89) 762-97-31, komórka 539 782 558

Adres e-mail

architektura@powiat.bartoszyce.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub osobisty odbiór w pokoju 324  

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek – do druk pobrania,

2. Inwentaryzacja uproszczona (rzuty kondygnacji uwzględniające funkcję i powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń z przynależnymi pomieszczeniami a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego, wyszczególnione części wspólne, )

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

Opłaty skarbowe  (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego):

• za wydanie zaświadczenia 17,00 zł.

Miejsce wpłaty lub konto opłat skarbowych:  Kasa Urzedu Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 lub na konto:  Bank Milenium S.A 29116022020000000061909659

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali 

 

Załączniki:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Załączniki: