Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Udostępnianie kopii mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej lub innych materiałów

Termin załatwienia

niezwłocznie - sprawy pilne pozostałe - zgodnie z terminami kpa

Osoba kontaktowa

dane telefoniczne w pkt. 'Miejsce odbioru'

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 303, codziennie w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałki od 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od 7.00 - do 15.00.

Telefon kontaktowy

539 782 550, 539 782 551

Adres e-mail

geodezja@bartoszye.internetdsl.pl

Sposób załatwienia

Udostępnienie i reprodukcja materiałow z zasobu geodezyjnego PODGiK

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 303, codziennie w godzinach pracy urzędu tj: poniedziałki od 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od 7.00 - do 15.00.
pok. 303 - PODGiK tel. 539 782 550, 539 782 551

Wymagane Dokumenty

  1. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P) Formularz P
  2. uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (P1) Formularz P1
  3. uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (P7) Formularz P7

Czas realizacji

niezwłocznie - sprawy pilne
pozostałe - zgodnie z terminami kpa

Opłaty

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za czynności związane z  udostępnieniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pobiera opłaty ustalone na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101)

Ustaloną opłatę wnosi się na rachunek Starostwa Powiatowego w Bartoszycach PKO Bank Polski S.A. 04 1020 3541 0000 5602 0268 7879  z dopiskiem „za usługi Ośrodka” z podaniem nr dokumentu obliczenia opłaty lub bezpośrednio w kasie Starostwa w dniu wydania wykonanych dokumentów- ul. 11-go Listopada 7; 11-200 Bartoszyce.