Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Termin załatwienia

niezwłocznie lub zgodnie z kpa

Osoba kontaktowa

zależnie od terenu położenia nieruchomości - danew telefoniczne w pkt. "Miejsce załatwienia"

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Grota-Roweckiego 1; 11-200 Bartoszyce.

pok. 313 - teren Miasta Bartoszyce - tel. 539 782 554

pok. 318 - teren Gminy Bartoszyce - tel. 539 782 557

pok. 314 - teren Miast i Gmin Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol - tel. 539 782 555

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wprowadzenie zgłoszonych zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków np. zmiana adresu zamieszkania, zmiana nazwiska itp.  zawierający dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, nazwę jednostki ewidencyjnej i obrębu, rodzaj zgłaszanej zmiany - do pobrania druk wniosku o wprowadzenie zmiany.

2. Dostarczenie odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Załączniki: