Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono przez

Wykreślenie służebności osobistej

Termin załatwienia

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pokój 308 III pietro

Telefon kontaktowy

539 782 553

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Bartoszyach

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   pokój 308  telefon 539-782-553

Złożenie wniosku: Sekretariat Starostwa Powiatowego pok. 219 lub listownie.
Odbiór dokumentów: odbiór decyzji może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wykreślenie służebności osobistej. Druk wzoru wniosku do pobrania znajduje się na dole strony.
Załączniki:
  • skrócony odpis aktu zgonu lub oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dożywotniego użytkowania. 
  • dowód wniesienie opłaty skarbowej
 

Czas realizacji

do 30 dni - zgodnie z kpa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 783 t. j.)

Tryb odwoławczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego

Uwagi

Wniosek o wykreślenie służebności osobistej polegającej na dożywotnim użytkowaniu działki rolnej, mogą składać osoby na rzecz których zostało ustanowione to prawo jak i właściciele działek obciążonych po śmierci osób uprawnionych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - art. 7d  (Dz.U. 2015r. Nr 193 poz. 520 t.j. ze zm)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 542 t. j. ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. 2016 poz. 23 t. j.)