Informacja

W związku z ogólnopolskim uruchamianiem przez Ministerstwo Cyfryzacji, zmoderniozwanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK2.0) w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów (CEP) informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia w procesie rejestracji pojazdów.

Przepraszamy za utrudnienia związane z wdrożeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji nowych systemów wspierających procesy rejestracji pojazdów.

 

POWIAT BARTOSZYCKI      Podstawowe dane kontaktowe:    KONTAKT Z NAMI

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach   11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 

tel: 89* 762-17-20         fax: 89* 762-53-10       email: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej Powiatu na platformie ePUAP:    /powiatbartoszycki/SkrytkaESP

strona www.powiatu:   http://spbartoszyce.warmia.mazury.pl/

System Informacji Przestrzennej Powiatu Bartoszyckiego: http://www.bartoszycki.e-mapa.net/

link do: Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawy załatwiane elektronicznie

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Powiat Bartoszycki udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ePUAP

Możesz kontaktować się z nami za pomocą platformy usług publicznych ePUAP dostępnej na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Adres skrytkiESP Powiatu Bartoszyckiego:    /powiatbartoszycki/SkrytkaESP