Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-07-20XXXIX/216/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2017-2027Określony
22017-07-20XXXIV/215/2017Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017Budżetowy
32017-06-30XXXVIII/214/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zasad i przeznaczenia środków PFRON w 2017 r. Doraźny
42017-06-30XXXVIII/213/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Gminy SępopolDoraźny
52017-06-30XXXVIII/211/2017Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017Budżetowy
62017-06-19XXXVII/210/2017Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie powiatu bartoszyckiego. Doraźny
72017-06-19XXXVII/209/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Gminy Sępopol Uchylony
82017-06-19XXXVII/208/2017Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2017 r. Doraźny
92017-06-19XXXVII/207/2017Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Obowiązujący
102017-06-19XXXVII/206/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia " Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021"Określony
Strona 1 z 118