Wyniki wyszukiwania

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego
logo bip gov
Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

#Nazwa modułuTytuł
 
61Akty prawnezatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2014 r.
62Akty prawnenadanie statutu szpitala
63Akty prawnewyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń będących w użytkowaniu szpitala
64Akty prawnezatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2013 r.
65Akty prawneUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2015 r.
66Akty prawneUchwała w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital
67Akty prawnezatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2009 r.
68Akty prawneUchwała w sprawie nadania statutu szpitala
69Akty prawneUchwała w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital
70Akty prawneUchwała w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego szpitala
71Akty prawneUchwała w sprawie: nadania statutu szpitala
72Akty prawneUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2016 r.
73Akty prawneUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala
74Akty prawneUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2017 r.
75Akty prawneUchwała w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za rok obrotowy 2016.
76Akty prawneUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej w użytkowaniu szpitala
77Akty prawneUchwała w sprawie: nadania statutu szpitala
78Akty prawneUchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2019
79Akty prawneUchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za 2020 rok
80Akty prawneUchwała w sprawie: zmian statutu Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Wyświetlone 61-80 z 87 rekordów.