Skład Zarządu Powiatu

Ogłoszono przez

Skład Zarządu Powiatu V kadencji

Skład Zarząd Powiatu VI kadencji

Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Jan Zbigniew Nadolny - Starosta

Zastępca Przewodniczącego Zarządu  - Władysław Bogdanowicz - Wicestarosta

Członek Zarządu Powiatu   -  Mirosław Figat

Członek Zarządu Powiatu  -   Marcin Matejunas

Członek Zarządu Powiatu  -  Jerzy Szarejko