Oświadczenia radnych

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Oświadczenia majątkowe radnych Powiatu Bartoszyckiego złożone w 2018 r.

Załączniki: