Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-12-30XVIII/95/2019Uchwała w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania Doraźny
822019-12-30XVIII/94/2019Uchwała w sprawie: przyjęcia planu pracy rady powiatu na rok 2020Roczny
832019-12-30XVIII/93/2019Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029Budżetowy
842019-12-30XVIII/92/2019Uchwała w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 2019 Budżetowy
852019-12-30XVIII/91/2019Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 Zmieniony
862019-12-30XVIII/90/2019Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030Zmieniony
872019-11-26XVII/89/2019Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność jednostki organizacyjnej powiatuKwitujący
882019-11-26XVII/88/2019Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność jednostki organizacyjnej powiatuKwitujący
892019-11-26XVII/87/2019Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale rady w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019rDoraźny
902019-11-26XVII/86/2019Uchwała w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”Roczny
Strona 9 z 145