Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko | wersja archiwalna

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach informuje, że w okresie

od dnia 1 grudnia 2020r do dnia 31 grudnia 2020r,

w związku ze stanem epidemii,

nadal wstrzymana jest bezpośrednia obsługa Interesantów.

Od dnia 1 grudnia 2020r. uruchomiona zostaje skrzynka podawcza w wejściu do budynku.

Uprasza się Interesantów o wrzucanie korespondencji trwale spiętej i umieszczonej w kopercie, tak aby zapobiec jej pomieszaniu.

Nadal można dostarczać korespondencję za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej lub Platformy E PUAP.

Z uwagi na rotacyjny system pracy wszystkie telefony Centrum są dostępne

w godzinach od 7.3o do 14.oo

 

Brygida Adamajtis                                                                                                                      Dyrektor PCPR