Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Izabela Karpińska | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

    

                                                                             Bartoszyce, dnia 25.02.2020 r.

AB.Gg.6740.39.2020.ES

 

 

 

 

                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

                                                o  wszczęciu  postępowania  

 

 

 

           Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadamia się, że w dniu 24.02.2020r.                       zostało wszczęte na wniosek PV-SUN Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa postępowanie w  sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Deksyty A o mocy do 1MW w miejscowości Deksyty, gm. Górowo Iławeckie, dz. nr 21/1, obręb 0006 Deksyty, jednostka ewidencyjna 280105_2.

            Informuje się, że  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1,  
p. 324 osobiście lub pod nr tel. 539 782 558.