Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Izabela Karpińska | wersja archiwalna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Bartoszyce, dnia 20.01.2020r.

AB.Gg.6740.306.2019.ES

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), informuję, że w dniu 20.01.2020r. została wydana decyzja Starosty Bartoszyckiego Nr Gg-11/20 dla zamierzenia pn.: Budowa budynku inwentarskiego w miejscowości Dwórzno, gm. Górowo Iławeckie, na dz. nr 41, obręb 0009 Dwórzno, jednostka ewidencyjna 280105_2.

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce (pok. 324).