Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez Beata Terefeńko | wersja archiwalna

„Aktywny Samorząd”

Informacja o programie

„Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach informuje o realizacji ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celowego pilotażowego programu pod nazwą Aktywny Samorząd”. Program dedykowany jest osobom niepełnosprawnym.                                                  

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o:

  1.    Moduł I:

1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

3. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego oprogramowania,

5. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

6. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

8. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

9. pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do

wózka ręcznego,

10. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie do opłat dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu

przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole).

  1.    Moduł II:

- dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1. opłata za naukę (czesne),

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ,

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Wnioski w ramach:

- Modułu II przyjmowane są w terminie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r. (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2018/2019) oraz od 16.09.2019 r. do 10.10.2019 r. ( dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020).

- Modułu I przyjmowane są w terminie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami dotyczące poszczególnych obszarów i ich zadań w ramach Modułu I zostaną opublikowane do dnia 22 marca 2019 r.

 

Aktualny druk wniosku wraz z załącznikami  do pobrania oraz wytyczne  na 2019 r. znajdują się w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. (89) 762 96 73 lub (89) 762 97 47 lub bezpośrednio w siedzibie PCPR w Bartoszycach  (pokój nr 9 lub 10).

Załączniki: