Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez Andrzej Rymko

Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa a wrt. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział iOchrony Środowiska, pok. nr 206, tel. 89 762 97 22

Wymagane dokumenty:

- wniosek (do pobrania),

- opłata skarbowa,

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych(do pobrania).

Opłaty za wydanie zaświadczenia:

Opłata 17 zł - obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce lub na konto bankowe Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek wraz wymaganymi prawe dokumentami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna:

art. 217 § 1 i § 2 pkt 3 oraz art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.