Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje Ogólne

Ogłoszono przez | wersja archiwalna

OFERTA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa - przyjdź, zadzwoń, napisz i umów się na bezpłatną poradę psychologiczną lub prawną!

Osoba pierwszego kontaktu skieruje cię do odpowiedniego specjalisty!

 

Informujemy, że od dnia 14 marca 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, w ramach Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonego przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw koordynowanej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

będą kontynuowane bezpłatne działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, m.in.:

 • pomoc prawna
 • pomoc psychologiczna
 • mediacje
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
 • finansowanie szkoleń i kursów
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Wszelkich informacji udzielamy:

 • pod nr tel.: (89) 762 97 77,  wtorek, czwartek - piątek w godz. 14.00 – 15.30; poniedziałek, środa w godz. 15.00 - 17.00
 • e-mail: pomoc@mopsbartoszyce.pl
 • osobiście: w  poniedziałek i środę, w godz. 15.00 - 17.00 /siedziba MOPS w Bartoszycach – pok. B11 na parterze/

 

Niniejsze działania są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej