Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 206, tel. 89 762 97 22

 

Sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.

 

Do wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (wniosek do pobrania) dołącza się:

  1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
  2. informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania).

 

Opłaty:

Opłata 17 zł - obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce lub na konto bankowe Urzędu Miasta Bartoszyce 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach (pok. 206) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawa.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. – o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 652) 

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.