Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Ochrony Środowiska

Ogłoszono przez

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział  Ochrony Środowiska, pokój nr 206, tel. 89 762 97 22

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa w imieniu Starosty na podstawie zawartych porozumień prowadzą Nadleśnictwa właściwe ze względu na miejsce położenia gruntu.

 

Nadleśniczy w imieniu Starosty prowadzi sprawy z zakresu nadzoru.

 

Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

 

Sprawy z tego zakresu prowadzi Nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntu (na drodze zawartego ze Starostą porozumienia).

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, obręb geodezyjny).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie właściwego ze względu na położenie gruntu Nadleśnictwa. 

 

Termin załatwienia sprawy:

Bezzwłocznie - w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788)