Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Strategie, raporty, opracownia

Ogłoszono przez

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXI/141/2001 z dnia 16 lutego 2001 roku.

Strategia składa się z 3 dokumentów:
  1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego - główny dokument strategii powiatu.
  2.  Raport, diagnoza stanu powiatu - grudzień 2000 r.
  3.  Wizja, problemy i cele zrównoważonego rozwoju - raport z badań ankietowych.