Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ogłoszono przez

Rękojmia

Termin załatwienia

14 do 30

Osoba kontaktowa

Monika Biculewicz - Inspektor Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Miejsce załatwienia

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bartoszycach, pokój 117

Telefon kontaktowy

(0-89) 762-97-41

Adres e-mail

rzkbartoszyce@o2.pl

Sposób załatwienia

1. Postępowaniee mediacyjne prowadzące do ugody. 2. Pozew do sądu o zapłatę 3. Wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego

Miejsce odbioru

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bartoszycach, 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 pokój 117 I piętro

Wymagane Dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając wniosek zawierający: 1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu, 2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji, 3) określenie swoich żądań, 4) do wniosku załączyć poniższe dokumenty: - dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę) oryginał lub ksero, - protokół reklamacyjny - odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy.

Czas realizacji

od 14 do 30 dni

Opłaty

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe przygotowując stosowne dokumenty. Konsument może również dochodzić swych roszczeń przed Sądem samodzielnie.

Uwagi

Dodatkowe informacje: Zainteresowani osobistym kontaktem z Rzecznikiem proszeni są do pokoju nr 117, ul Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach w każdą środę i czwartek w godz. 800 – 1100 Rzecznik udziela również porad i informacji telefonicznie pod nr tel. (0-89) 762-97-41

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r. poz.827

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki: