Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ogłoszono przez

Niezgodność towaru z umową

Termin załatwienia

14 do 30 dni

Osoba kontaktowa

Monika Biculewicz - Inspektor Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Miejsce załatwienia

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bartoszycach, pokój 117

Telefon kontaktowy

(0-89) 762-97-41

Adres e-mail

rzkbartoszyce@o2.pl

Sposób załatwienia

1. Postępowaniee mediacyjne prowadzące do ugody.
2. Pozew do sądu o zapłatę
3. Wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego

Miejsce odbioru

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bartoszycach,
11-200 Bartoszyce  ul. Grota Roweckiego 1
pokój 117   I piętro

Wymagane Dokumenty

Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając wniosek zawierający:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu,
2) uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
3) określenie swoich żądań,
4) do wniosku załączyć poniższe dokumenty:
     - dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę) oryginał lub ksero,
     - protokół reklamacyjny 
     - odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy.

Czas realizacji

od 14 do 30 dni

Opłaty

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe przygotowując stosowne dokumenty.
Konsument może również dochodzić swych roszczeń przed Sądem samodzielnie.

Uwagi

Dodatkowe informacje:
Zainteresowani osobistym kontaktem z Rzecznikiem proszeni są do pokoju nr 117,  ul Grota Roweckiego 1 w Bartoszycach w każdą środę i czwartek w godz. 800 – 1100
Rzecznik udziela również porad i informacji telefonicznie pod nr tel. (0-89) 762-97-41

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki: